Evästeet ja rekisteriseloste

Palaa Suomen Stand up Club -etusivulle…

Evästeiden käyttö

Suomen Stand Up Club Oy käyttää palveluissaan evästeitä (cookies), joiden avulla seurataan muun muassa palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä selaimista ja käyttöjärjestelmästä. Myös käyttäjän IP-osoite tallentuu evästeiden avulla. Kävijää ei kuitenkaan voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Suomen Stand Up Clubin tarjoamia verkkopalveluja.

Jotta voisimme tarjota sinulle juuri sinua kiinnostavaa tietoa, saatamme tarkastella ostohistoriaasi ja ilmoittamiasi kiinnostuksen kohteita. Saadaksemme paremman kuvan kiinnostuksen kohteistasi, voimme myös yhdistää antamiasi tietoja evästeiden avulla keräämäämme dataan käynneistäsi verkkosivustollamme ja mobiilipalveluissamme.

Evästeet

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.
Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste / Suomen Stand Up Club Oy:n uutiskirje

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Stand Up Club Oy
Y-tunnus 2115103-5
PL 121
02401 KIRKKONUMMI

 1. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Totte Westerlund
Vastaava tuottaja
Vilhonvuorenkatu 11 C, 00500 Helsinki
totte@suomenstandupclub.fi

 1. Rekisterin nimi

Reilu Kerho – Suomen Stand Up Clubin uutiskirje

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Suomen Stand Up Club Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään sekä mainontaan ja markkinointiin.

Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka myös sitoutuu noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä, eli uutiskirjeen vastaanottajalistassa, on ainoastaan rekisteröidyn sähköpostiosoite.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan

 • asiakkaan itsensä antamasta tiedosta
 • yleisesti saatavilla olevista lähteistä
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle, lukuun ottamatta Rekisterinpitäjän digitaalista viestintää hoitavia yhteistyökumppaneita. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolellle.

 1. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa uutiskirjeen tilaaminen milloin tahansa. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin rekisteröityä koskevan tiedon rekisteristä viivytyksettä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on olemassa vain sähköisessä muodossa, joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tunnukset ovat vain Rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavien henkilöiden sekä tämän digitaalista viestintää hoitavien yhteistyökumppaneiden hallussa. Kaikkia henkilöitä, joille tunnukset on luovutettu, sitoo vaitiolovelvollisuus.