ARVONNAN SÄÄNNÖT META – SUOMEN STAND UP CLUB

1 Arvonnan säännöt

1.1 Nämä säännöt koskevat Suomen Stand Up Club Oy  järjestämää arvontaa Metan kanavissa. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2 Arvonnan järjestäjä

Tämän arvonnan järjestää ja siitä vastaa Suomen Stand Up Club Oy
(Y-tunnus: 2115103-5)

Vilhonvuorenkatu 11 C, 8.krs
00500 Helsinki
posti@suomenstandupclub.fi

3 Osallistumisoikeus

3.1 Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt.

3.2 Arvontaan on osallistuttava omalla nimellä/nimimerkillä. Välikäsien käyttö arvontaan osallistumiseksi on kielletty. 

3.3 Arvontaan saa osallistua kerran, ellei toisin mainittu. 

4 Osallistumisen edellytykset

4.1 Osallistuminen tapahtuu Facebookin tai Instagramin kautta.

4.2  Osallistuminen on mahdollista vain arvonnan julkaisuun ilmoitetulla tavalla. 

5 Arpomisen ajankohta

5.1 Facebookissa ja Instagramissa julkaisun kuvauksessa mainitut palkinnot arvotaan sattumanvaraisesti kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken. 

6 Voittajalle ilmoittaminen sekä julkistaminen

6.1 Voittajalle ilmoitetaan voitosta ja voiton vastaanottamista koskevista ohjeista henkilökohtaisesti julkaisualustan yksityisviesti–toiminnolla. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin.

6.2 Voittajan etunimi voidaan julkaista.

7 Voittojen toimittaminen

7.1 Palkinnot toimitetaan voittajalle postitse tai sähköpostitse. Voittajan osoitetiedot pyydetään palkinnon toimittamista varten.

7.2 Palkinnot postitetaan noin 14 vrk kuluttua siitä, kun voittajalta on saatu postiosoite. Lähetysaika riippuu postin nopeudesta.

8 Palkinnon saantioikeuden raukeaminen

8.1 Jos voittaja ei vastaa järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. 

8.2 Mikäli voittaja ei ilmoita osoitetietojaan viikon sisällä arvonnasta, hän menettää oikeutensa palkintonsa ja palkinto voidaan arpoa uudelleen. 

8.3 Palkinnon saannin oikeuden rauettua palkinto arvotaan uudelleen kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. 

8.4 Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

9 Siirrettävyys, verot ja kulut

9.1 Voitto-oikeutta ei voi siirtää, vaan se on henkilökohtainen. 

9.2 Palkintoa ei voi vaihtaa rahaan tai toisiin tuotteisiin.

9.3 Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron. 

9.4 Järjestäjä vastaa palkinnon lähettämisen liittyvät postikulut. Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista (esim. matkakuluja postiin, jos sitä joutuu hakemaan noutopisteestä) eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen/käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 

10 Väärinkäytökset 

10.1 Mikäli Suomen Stand Up Clubilla on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, sillä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta. 

11 Arvonnan lopettaminen ja muuttaminen 

11.1 Suomen Stand Up Club Oy pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa arvonta perustellusta syystä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämä pätee etenkin tilanteisiin, joissa arvontaa ei jostain syystä voida järjestää suunnitellusti. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla ylivoimainen este (force majeure), tietokoneiden saamat virustartunnat, ohjelmisto- ja laitteistovirheiden ilmeneminen sekä muut tekniset tai oikeudelliset syyt, jotka haittaavat arvonnan hallinnointia, turvallisuutta, asianmukaisuutta tai tavanomaista ja asiallista järjestämistä. Tällaisissa tilanteissa Suomen Stand Up Clubilla on myös oikeus muuttaa arvontaa harkintansa mukaan.

12 Vastustamis- ja perääntymisoikeus seurauksineen 

12.1 Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä arvonnan yhteydessä ja perääntyä arvonnasta. Hänen henkilötietojensa käsittely arvonnassa sekä sen säilyttäminen lopetetaan tällöin välittömästi. Tällä vastustamisella on kuitenkin seurauksia. Henkilöllä ei ole tällöin enää oikeutta osallistua arvontaan, koska henkilötiedot ovat välttämättömiä arvonnan suorittamiselle sekä voittajille ilmoittamiselle. Näin ollen perääntyminen johtaa siihen, ettei arvonnassa voi voittaa.

13 Tietosuoja

13.1 Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja arvonnan suorittamiseksi, voittajalle tiedottamiseksi sekä palkintojen lähettämiseksi. Lisäksi osa tiedoista käytetään asiakaspalvelutilanteisiin. Osallistujatietoja ei siirretä pois Facebookista/Instagramista voittajatietoja lukuun ottamatta. 

 

14 Lainsäädäntö ja vastuu

14.1 Arvontaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti kuluttajasuojalain 2 luku.

14.2 Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille, esim. epäonnistuneen tietojen lähettäminen osallistujan päätelaitteesta.

14.3 Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. 

14.4 Osallistujat ja voittajat vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan. 

14.5 Voittajat vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

14.6 Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu mainitujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen.

14.7. Nämä vastuuvapaudet eivät kuitenkaan heikenna kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

14.8 Facebook ja Instagram (Meta Platforms Ireland Limited) ei sponsoroi, hallinnoi, suosittele tai muutoin millään tavalla liity arvontaan. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta liittyen arvontaan.